Underkänner denna skylt medmänniskors begåvning, eller kan det skilja så mycket i erfarenhet att man inte förstår hur en toastol fungerar? Toaskylten såg Polarview i asien.  För många år sedan hörde Polarview talas om en afrikansk kvinna som var på besök hos en familj i Sverige. Den Svenska värdinnan upptäckte att gästen sköljde lite av sina kläder i toalettstolens vatten. Hon frågade, varför. Och fick till svar att det var det renaste vattnet hon kunde hitta i ”rummet”. Om man reser lite i världen så upptäcker man att levnadsförhållandena kan skilja enormt mycket från plats till plats. Men inuti är vi alla röda. Under huden är vi alla lika.